Co oferuję?

 • Sesje portretowe: Pomagam Ci ukazać swoją najlepszą stronę, nawet jeśli dzisiaj rano Twoje włosy nie chciały zbytnio współpracować.
 • Fotografia ślubna: Zatrzymuję te niezapomniane chwile, podczas gdy Ty skupiasz się na jedzeniu tortu weselnego. Nigdy nie odmawiam też jeszcze jednego … zdjęcia oczywiście 😊
 • Fotografia rodzinna: Tworzę zdjęcia, które spędzą lata na Twoim kominku i zawsze będą Ci przypominać, że warto znowu zmyć naczynia po całej tej kochanej Ekipie uśmiechającej się w ramce.
 • Zdjęcia produktowe: Robię zdjęcia różnym przedmiotom w celach reklamowych, ponieważ przynajmniej nie kręcą się w pozie! 😉

Informacje dodatkowe

Niniejszy regulamin został stworzony po to, aby warunki współpracy pomiędzy mną (Fotografem) a Tobą (Klientem) były jak najbardziej przejrzyste i jasne dla obu stron, a sesja przebiegała bezproblemowo, sprawnie i w przyjemnej atmosferze.

 1. Każdy klient zapisując się na sesję ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciowa jest jednoczesną akceptacją warunków panujących podczas naszej współpracy.

 2. By zapisać się na sesję należ zapytać o dostępność terminu. Sesje najlepiej rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wolny termin może być dłuższy lub krótszy w zależności od wielu czynników. Sesje regularne odbywają się w tygodniu, od środy do piątku w godzinach popołudniowych, lub w weekendy.

 3. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości 30% ceny sesji na podany przez Fotografa numer konta bankowego. Zadatek jest bezzwrotny. Po otrzymaniu wpłaty Fotograf wysyła potwierdzenie otrzymania wpłaty i tym samym rezerwacji terminu.

 4. Chętni na sesję muszą powierzyć Fotografowi swoje imię, nazwisko, adres emailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących sesji oraz jej realizacji. Przekazywane Fotografowi dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.

 5. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce jednorazowo i tylko w wyjątkowych sytuacjach ( jak na przykład choroba czy pobyt w szpitalu) zarówno dla jednej i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania na minimum 24h przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji. Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadnięcie wpłaconego zadatku.

 6. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku i przygotowań Klienta do sesji jakie ten musi dołożyć i to szanuje. W związku z tym termin sesji przesuwa tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, bez konsekwencji.

 7. W przypadku sesji plenerowych i braku pogody – decyzja o zmianie terminu na inny LUB odbyciu sesji w studio zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, nie wcześniej, bowiem prognozy pogody ‚do przodu’ często są nietrafione. Klient kontaktuje się w tej sprawie z Fotografem i wspólnie podejmują decyzję.

 8. Klient deklaruje dany pakiet z oferty przy umówieniu się na sesję. Nie ma możliwości zmiany pakietów po odbytej sesji. Istnieje natomiast możliwość dokupienia ujęć ponad wybrany pakiet, w cenie 30 zł za ujęcie.

 9. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym telefonicznie, nie później jednak niż 30 minut przed rozpoczęciem sesji. Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu. Proszę pamiętaj, że mam innych klientów zarezerwowanych w dni zdjęciowe, także przybycie na czas na sesję jest priorytetem. Zatem w przypadku spóźnienia – sesja zostaje skrócona o czas spóźnienia. Fotograf zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w przypadku spóźnienia dłuższego niż 30 minut.

 10. W studio dostępne do użytku klienta są suknie kobiece w różnych rozmiarach, krojach i kolorach. Dzieci oraz Panowie przynoszą na sesję własną garderobę. Stylizacje w kwestii ubioru do sesji uzgadniane są po ustaleniu konkretnej stylizacji/miejsca sesji/okoliczności sesji. Fotograf zapewnia gotowe scenki, tj. tła czy rekwizyty, a także odpowiednie oświetlenie czy osprzęt.
  Pamiętaj, że w przypadku sesji plenerowych drzewa/kamienie/kałuże itp. nie będą magicznie przed nami uciekać. Zachowaj proszę należytą ostrożność, żeby moje przyszłe klientki mogły korzystać z pięknej garderoby, którą posiadam, w stanie równie nienaruszonym co Ty, Moja Kochana Klientko.

 11. Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie osób uczestniczących w sesji oraz fotografa. W związku z czym sesje, w których którakolwiek z osób uczestniczących na sesji byłaby chora zostają przesunięte, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu osób trzecich (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z fotografem). Ze względu na charakter pracy – w momencie pojawienia się osoby chorej/przeziębionej na sesji zdjęciowej nie zostanie ona wpuszczona do studio, a zadatek nie zostanie zwrócony. Proszę dbajmy o siebie wzajemnie.

 12. Na sesji obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć i filmów przez Klientów.

 13. Ilość osób, które pojawią się na sesji ustalamy odpowiednio wcześniej. Przygotowuję się do każdej sesji, np. układając sobie jej plan i ustalając kolejność ujęć. W momencie, kiedy na sesję rodzinną oprócz rodziców i dzieci przychodzą również wszyscy dziadkowie, kuzyni i stryjek z Giżycka (podkreślam bez uprzedzenia), wówczas plan sesji rozpada się i na pewno nie zdążymy wykonać jej w ustalonym czasie. Tak więc, większe rodziny, jak najbardziej, ale uprzedź mnie o tym na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem sesji. Na pewno się dogadamy 😊
  Bez wcześniejszego poinformowania i zgody fotografa nie ma możliwości wprowadzania zwierząt do studio, ze względu na możliwość wykonania innych sesji lub spotkań w tym dniu.

 14. Zakupione fotografie, odbitki, foto obrazy, albumy i inne zamówione przez klienta rzeczy czyli produkty finalne nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Klienta lub osoby trzecie. Klienci akceptują, że fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem, nie odda zatem zdjęć „prawie nieretuszowanych”. Fotograf każdą sesję trochę stylizuje, ubarwia, zmienia kolorystykę i charakter utworu graficznego, przez co efekt finalny jest różny od surowego zdjęcia wyjściowego. Postprodukcja może wpłynąć np. na odcień cery. Fotograf nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży, nie podmienia tła, nie dorobi krawatu jeśli o nim zapomnicie. Natomiast starannie retuszuje oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia.

 15. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane wydruki ‚na własną rękę’ w innych laboratoriach fotograficznych z którymi nie współpracujemy. Wszelkie wydruki sugeruję porównywać z tymi, które Klienci otrzymują od Fotografa.

 16. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje do dnia sesji zdjęciowej przelewem (decyduje dzień wpływu środków na rachunek bankowy Fotografa) bądź też gotówką w dniu wykonania sesji zdjęciowej.

 17. Fotograf udostępnia klientowi zdjęcia wykonane podczas sesji w postaci poddanych obróbce zdjęć ze znakami wodnymi, by Klient mógł wybrać ilość ujęć zgodną z zdeklarowanym pakietem. Ilość zdjęć do wyboru będzie o 5 do 10 ujęć większa niż ilość zdjęć w wybranym przez klienta pakiecie. Czas na przygotowanie ‚galerii do wyboru’ to 10 dni roboczych.
  Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp. Przyspieszanie pracy fotografa jest niewskazane, nie służy mu i stresuje. Czas jaki musi poświęcić na zapytania „kiedy będą zdjęcia” tylko wydłuża pracę nad obróbką. Termin oczekiwania jest wypadkową tego, jak wiele Fotograf ma pracy. Pamiętaj proszę, że mnie również bardzo zależy, by jak najszybciej oddać Klientowi moje dzieło w jak najlepszej jakości.

 18. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych obrobionych ujęć ponad pakiet, zgodnie z cennikiem.

 19. Fotograf przekazuje obrobione, wybrane przez klienta zdjęcia w ciągu 2 dni od dnia wybrania przez Klienta, w formie cyfrowej. W kwestii wydruków, fotograf zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania ujęć do wydruku firmie zewnętrznej, z zastrzeżeniem, że termin oddania wydruków nie jest kwestią zależną od fotografa, a od firmy zewnętrznej. Fotograf zobowiązuje się współpracować z firmami zewnętrznymi oferującymi wydruki jak najwyższej możliwej jakości. Dotyczy to również pozostałych form fizycznej prezentacji zdjęć, takich jak fotoksiążki, albumy, itp.

 20. Klient powinien wybrać zdjęcia do 2 dni od przekazania ich przez fotografa.

 21. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u Fotografa przez okres 2 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.

 22. Zdjęcia, odbitki i wszelkie zamówione materiały należy odebrać od fotografa w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia. Po tym czasie produkt końcowy zostaje poddany utylizacji. Całkowity koszt ponownej realizacji produktów pokrywa Klient.

 23. Istnieje możliwość wysłania zamówienia kurierem za dodatkową opłatą, co należy uzgodnić bezpośrednio z fotografem w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia.

 24. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz galerii, wystaw, wernisaży, materiałów promocyjnych i reklamowych. Szanowny Kliencie pamiętaj, że nigdy nie pokazuję całej sesji – chyba że tego chcesz, a jedynie wybrane zdjęcia. Dla Fotografa zgoda na publikacje jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Jest mi bardzo miło kiedy mogę pochwalić się efektami sesji i gdy ktoś tak ja Ty trafi do mnie widząc Twoje zdjęcia.

 25. Klient ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych, w tym również swojego wizerunku z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę.

 26. Moja praca jest również moją pasją, co dla Was stanowi wspaniały bonus, bo możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Pamiętajcie proszę, że powyższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy zagubionego szacunku.

  Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe fotografie, które będą Waszą wspaniałą pamiątką na lata. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt.
Sandra Urban © 2024